yabani gül

YABANİ GÜL
Yabani gül, dalları dikenlerle dolu olan bir ağaççıktır. Bu dikenler gerçekte bir çeşit yapraktan başka birşey değildir.
Ana daldan çıkan asıl yapraklar kalın damarlı ve kenarları tırtıllıdır.
Yabani gül çiçeği ayrı çanakyapraklıdı r ve bunlar beş ta­nedir. Bu yaprakların uçları aşağıya doğru kıvrıktır. Çiçe­ğin taç bölümü ise beş taç yaprağından meydana gelir. Çiçe­ğin dip tarafında bir «çiçeklik» vardır. Bu çiçekliğin etrafı daha sonra sert tüycüklerle örtülür ve içinde kapçık meyveler oluşur.
Yabani gül bitkisinin yeryüzünün hangi bölgesinde türedi-ği bilinmemekle beraber kuzey yarımküresinde ortaya çık­tığı kesindir. Çünkü bu bitkiyi güney yarımküresinde gö­ren olmamıştır.Yabani gül bitkisinden kültür gülleri elde etmek için aşı fidanı olarak yararlanılır. Güllerin doğru bir sınıflandırıl­ması nı yapmak güç,
hemen hemen imkânsızdır.Gülgiller familyası­nın örnek bitkisi o-lan Gül'ün çok tanın­mış birkaç ana türü şunlardır:
Hint gülü (Rosa in-dica), îran gülü (Ro­sa persica), Japon gülü (Rosa rugosa).

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !